OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

VATTENSKÄRNING

Vattenskärmunstycke med abrasivmedel, skärande bearbetningVatten blandat med lite sand kan med hög precision skära itu 30 cm tjockt stål lika gärna som glas, sten, plast eller vilket material som helst. Vattenskärningstekniken är en av våra modernaste skärmetoder. Att skära med vatten utvecklades under de sista decennierna av 1900 talet. Ronneby var med tidigt och bidrog till att tekniken nu är en etablerad teknik i industrin.

I princip är tekniken enkel: man trycksätter vatten och låter det passera ut genom ett munstycke. I munstycket omvandlas tryckenergin till rörelseenergi. Ur munstycket kommer en vattenstråle med mycket hög hastighet, ca 900 m/s. Hastigheten är alltså nästan 1 km per sekund. I ”mjuka” material skär man direkt med vattenstrålen.

Om man vill öka skärkapaciteten, kan man tillsätta abrasivmedel (en slags sand). Vattenstrålen drar med sig kornen och gör det möjligt att skära i mycket tjocka metaller. Denna typ av skärning kallas abrasiv vattenskärning.

Förutom att använda vattenstrålen för att skära igenom material, kan den användas för att ta bort delar av material. Detta kan göras för att tvätta produkter eller för att märka eller fräsa produkter. Mer information kring vattenskärning kan du få genom att följa länkarna på hemsidan.