OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

SAMARBETE

Kanske är du en företagare som letar efter möjligheter att testa din ide att använda vattenskärning? Kanske är du en student som söker examensarbete? Kanske är du bara nyfiken på hur vattenskärning fungerar?

I vilket fall som helst så vill vi på SWL öppna upp för alla typer av samarbete, ifrån studiebesök i labbet till samarbete inom EU-projekt. Vi arbetar redan tillsammans med andra högskolor och företag runt om i Europa i olika typer av projekt. Vi vill gärna komma i kontakt med dig som har idéer och funderingar kring vattenskärningstekniken. Kan vi inte hjälpa dig själva, har vi ett omfattande nätverk där vi kan lotsa dig till rätt kompetens.

För oss är samverkan med industri och samhälle basen för vår verksamhet.
Vi vill gärna att du tar kontakt med oss!


Samverkansprojekt och allmän info om SWL: Anna Harding
Samverkansprojekt och examensarbete: Projektledare, Johan Wall
Övergripande verksamhet och samverkan: Föreståndare, Anders Jönsson