OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Forskningsprojekt

Här kan du läsa kortfattad information om våra pågående projekt.


Polering av glas med hjälp av vattenskärteknik

Glasvas innan polering med fluid jet polishing.Glasindustrin använder sig idag av en poleringsteknik som använder syra. Metoden är förknippad med risker både för den som arbetar med det och för den omgivande miljön. För att hitta alternativa poleringsmetoder tog Glafo (Glasforskningsinstitutet) kontakt med oss på vattenskärlabbet för att initiera ett projekt som syftar till att utveckla en ny polermetod baserad på kunskaperna från vattenskärning såväl som traditionell polerteknik inom glasindustrin. Tillväxtverket har beviljat projektet finansiering i 3 år. Projekttid: 1 Jan 2009 - 31 dec 2011 (förlängning t o m 20120630)
Besök gärna vår sida på youtube för att se en film där vi polerar hål i glas. Klicka här för att komma till filmen.

 

Kompositer

Skärmunstycke och kompositmaterial i vattenskärmaskinen.Kompositmaterial är sammansatt av minst två olika material. Det ger synnerligen unika materialegenskaper som ibland kan göra bearbetningen svår. Vattenskärning har dock visat sig ha utmärkta fördelar vid bearbetning av kompositer.
Projektets syfte är att förbättra de generella kunskaperna om, samt att utveckla direktiv för, skärning av kompositer. Mer specifikt ska en skärdatamodell samt en automatiserad testmetod för utvärdering av skärprestanda utvecklas.
Projekttid: 1 Jun 2010 - 31 dec 2011