OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Cirkulär industri

Bild till nyheten Cirkulär industri. 2016-06-01 Vi deltar nu i en industriarbetsgrupp som ska arbeta med tillverkningsindustrins möjligheter att börja arbeta med cirkulära produktionsflöden och affärsmodeller. Arbetsgruppen som initierats av CradleNet består i nuläget bland annat av SSAB, KTH, Swedish ICT Interactive och Swedish Waterjet Lab.

Cirkulär ekonomi i industrin. Vattenskärning och digitalisering.Att arbeta cirkulärt innebär att hantera resurser och material effektivt, innovativt och ansvarsfullt. I en cirkulär industri kan alla material användas på nytt och ge avkastning även i skedet när industrin tidigare avfärdat det som avfall.
Vi på vattenskärlabbet kommer att arbeta parallellt med frågor rörande cirkulära affärsmodeller och vårt arbete med digitalisering. Beröringspunkterna är många och synergieffekterna ska hjälpa oss att realisera våra idéer om högteknologiska moderna produktionenheter.
"Syftet är att optimera den faktiska effekten genom att omvandla teknologier, syn/arbetssätt, produkter, tjänster och samtidigt maximera företagens lönsamhet genom nya cirkulära affärsmodeller." säger arbetsgruppens processledare Christer Fröling, seniorkonsult på Syntell AB.