OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Digitalisera produktionen

Bild till nyheten Digitalisera produktionen. 2016-02-18 Vi är nu i startgroparna med vårt nya samarbetsprojekt som heter 'Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag'. Under begreppet Industri 4.0 (fjärde industriella revolutionen) kommer vi att erbjuda workshops för tillverkande företag och IT-företag.

Arbetet i projektet kommer att fokusera på att hitta sätt att digitalisera produktionsprocesserna. Maskinerna och produkterna blir uppkopplade på nätet för att kunna utbyta information om produktionen med andra aktörer i realtid. Det kan också handla om att samla stora mängder data från produktionsprocessen för analyser. Kortare ledtider, flexiblare produktion och innovativa affärsmodeller är några av fördelarna med detta produktionssättet. Målet kommer att vara att identifiera möjliga affärslösningar och nya strategier för tillverkande företag.

Projektet pågår under 3 år och drivs av Region Blekinge. Vi samarbetar i projektet med Telecom City och Tech Network. Alla små och medelstora företag inom IT och tillverkningsindustrin i Blekinge är välkomna att delta på seminarier, studiebesök och workshops.