OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Håltagning i kompositer

Bild till nyheten Håltagning i kompositer. 2015-08-24 Tillsammans med Compraser Labs har vi under lång tid förberett ett projekt om håltagning i kompositer. Nu i dagarna startar vi med en kick-off iLinköping. Projektet genomförs inom LIGHTer Arena och är två år. Vi kommer att jämföra olika håltagningsmetoder.

Kompositer är svåra att bearbeta med traditionella metoder och det har visat sig att vattenskärning har stora fördelar. Vi har haft tät dialog med Swereas SICOMPs satsning Compraser Labs för att starta ett gemensamt projekt gällande håltagning i kompositmaterial. Syftet är att utbyta kunskap i ämnet och jämföra olika håltagningsmetoders effekter på materialet.
Partners i projektet är såväl maskintillverkare, materialtillverkare och bearbetande företag. Vi har även med de som använder kompositer i sina produkter för att säkerställa att vi arbetar med frågor som är aktuella hela vägen till slutprodukt.


Projektet är tvåårigt och deltagande företag är:
CAE Value AB
Dynamic Robotic Solution AB
Flexprop AB
Novator AB
Oxeon AB
Ruag Space AB
SAAB AB, Aeronautics
AB Sandvik Coromant
Swedish Waterjet Lab
Swerea KIMAB AB
Swerea SICOMP AB
Water Jet Lego Ronneby AB
Water Jet Sweden AB
Örebro universitet, institutionen för naturvetenskap och teknik