OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Från design till skärning

Bild till nyheten Från design till skärning. 2013-05-29 Monika Larsen Dennis tog kontakt med vattenskärlabbet när hon skulle producera sitt konstverk Restare. Konsverket är nu invigt och finns på Norra Djurgården i Stockholm.

Restare är ett latinskt verb och betyder, att stanna , vila, finnas kvar. Från en skiss arbetade vi tillsammans med Monika fram ett mönster att skära i rostfritt stål. Mönstret skulle vara 8x8 meter och sedan gjutas in som en intarsia i betong. Här på labbet utförde vi testskärningar och tillverkade prototyper för att slutligen hitta rätt form på mönstret. Efter förberedelser av geometrin för skärning så lämnade vi över uppdraget till Waterjet Lego AB som skar den slutgiltiga formen på stålet för konstverket.