OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Installation av ABB robot

Bild till nyheten Installation av ABB robot. 2013-12-22 Genom vår samverkan med framförallt KMT Robotic Solutions AB har vi tillsammans med industrin lyckats få en industrirobot på plats i labbet.rnRoboten är utlånad ifrån ABB Robotics AB och syftet med att ha den i labbet är att kunna erbjuda en plattform för utveckling och forskning med robotiserad bearbetning. Roboten är ett perfekt komplement till redan existerande utrustning i labbet och vi har därmed en unik kombination av utrustning för att genomföra tester och skärning. Roboten kan även användas för utbildningsändamål både för skola, högskola och industri. ABB robot vid vattenskärmaskin

Roboten är utlånad ifrån ABB Robotics AB och syftet med att ha den i labbet är att kunna erbjuda en plattform för utveckling och forskning med robotiserad bearbetning. Roboten är ett perfekt komplement till redan existerande utrustning i labbet och vi har därmed en unik kombination av utrustning för att genomföra tester och skärning. Roboten kan även användas för utbildningsändamål både för skola, högskola och industri.