OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Besök i kulturens tecken

Bild till nyheten Besök i kulturens tecken. 2013-09-20 Gymnasieskolan Knut Hahn deltar i ett EU-samarbete som har till syfte att utbyta erfarenheter inom hantverk, teknik och design. Viktoria Rosén som är lärare inom bild och form på Estetiska programmet kontaktade oss och initierade ett besök här i vattenskärlabbet.

Samarbetsländerna är Slovenien, Belgien, Storbrittanien, Malta och två skolor i Turkiet.Några av skolorna har en stark tradition av att tillverka spetsar så vi valde att skära utifrån ett knypplingsmönster. Ett klassiskt mönster inom knypplingen kombinerades med ett klassiskt material inom vattenskärningen, det vill säga aluminium. Resultatet blev mycket uppskattat och våra besökare blev inspirerade till att kombinera de två teknikerna vattenskärning och knyppling i eventuella framtida projekt.