OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Resultat av glaspolering

Bild till nyheten Resultat av glaspolering. 2012-04-24 Glasforskningsinstitutet i Växjö har under en längre tid haft ett tätt samarbete med oss inom glaspolering. Eftersom vi nu har en välfungerande process och mycket kunskap inom området bjöd vi in till seminarie för att berätta om projektet.

Represenanter från såväl glasindustrin som vattenskärindustrin berättade om sina insatser i projektet och beskrev sina incitament för att bidra till utveckling av metoden. Initiativet kom ursprungligen från glasindustrin som ville hitta miljövänliga och hållbara alternativ för att polera komplexa glasytor. Det har under projektets gång visat sig att processen går att tillämpa på långt fler material än bara glas. Många nya samarbeten kan komma ur denna insikt för här finns mycket kunskap att hämta.

Besökarna fick se en demonstration av processen och utrustningen och kunde bevittna de goda resultaten. I projektet har vi använt oss av en specialbyggd testutrustning och vårt fokus har varit att arbeta med att optimera processen. Information om vårt projekt har spridit sig och maskintillverkarna har fått frågor från kunder om när det kommer att finnas en industriellt tillämpbar maskin till försäljning. Eftersom vårt fokus är att arbeta med direkt industirelaterade behov ser vi denna förfrågan som en bra utgångspunkt för att driva ytterligare projekt.

I slutet på dagen anordnade vi även workshops i grupper för att fånga upp ideer och visioner från våra samarbetspartners.Det är viktigt för oss att ha en tydlig bild av hur behoven i industrin och regionen ser ut för att kunna definiera nya forskningsprojekt som stärker både på kort och lång sikt.

Vi hade även besök av journalister under dagen och via länken nedan kan du lyssna på en radiointervju med forskningsledare Anders Jönsson.
Länk till radiointervju (sändningstid 10.06) >>
Länk till mer information>>
Länk till demonstrationsfilm>>