OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Seminarie om kompositer

Bild till nyheten Seminarie om kompositer. 2011-12-16 Swedish Waterjet Lab gav ett seminarium om kompositmaterial och vattenskärteknik. Vid seminariet diskuterades utmaningar och möjligheter med bearbetning av kompositer med vattenskärteknik.

För att ge en bred helhetsbild av artbetet med kompositer så fanns forskare, maskinbyggare och tillverkare representerade. Alla ser en tydlig och stark utveckling av användandet av kompositer och sandwichmaterial såväl i fordon och fartyg som i flygplan. Andra tillämpningar är vindkraftverk och även konsumentprodukter använder mer och mer kompositer.

Det finns mycket som talar för att vattenskärning har vinnande kvaliteter när det kommer till bearbetning av kompositer. De kända förekommande svårigheterna med piercing av laminerade material diskuterades och Johan Fredin presenterade forskningsresultat som visar på möjliga lösningar.

På talarlistan återfanns: Roger Kjellsson, KMT Robotic Solutions AB, Tim Hultberg, ThyssenKrupp Marine Systems AB, Tony Ryd, Water Jet Sweden AB och Johan Fredin, Blekinge Tekniska Högskola.


Kompositer, vattenskärning