OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Forskning om kompositer

Bild till nyheten Forskning om kompositer. 2010-09-01 Ett kompositmaterial är sammansatt av minst två olika material vilka tillsammans bildar ett material med egenskaper som skiljer sig från de enskilda komponenternas. För att sprida användningen av kompositer inom till exempel bilindustrin krävs effektiva och lönsamma bearbetningsmetoder.

Hur vattenskärning kan och bör användas när det gäller kompositmaterial utreds nu i ett forskningsprojekt vid SWL. Projektet som löper över två år och finansieras av Blekinge Forskningsstiftelse, är ett samarbete mellan BTH, Kockums AB, KMT Robotic Solutions AB och Water Jet Sweden AB. Syftet med projektet är att förbättra de generella kunskaperna om, samt att utveckla direktiv för, skärning av kompositer. Mer specifikt ska en skärdatamodell samt en automatiserad testmetod för utvärdering av skärprestanda utvecklas.


Båtskrov i komposit, Kockums AB