OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Utbyte europeiska universitet

Bild till nyheten Utbyte europeiska universitet. 2008-04-25 Masterstudenterna Sebastian Schenkl och Philipp Vögelin, ETH Zürich, genomför just nu sina examensarbeten hos SWL.

Sebastian Schenkl


Sebastians arbete har som syfte att designa en integrerad sensorstyrd avståndsmätare som möjliggör exakt reglering av munstyckets höjd i förhållande till materialet som ska skäras. Eftersom skärstrålens diameter ökar oavbrutet efter att den lämnat skärmunstycket är det viktigt att skära nära arbetsstycket. Ett alltför kort avstånd ökar dock risken för sprickbildning och andra skador i materialet. Sebastians arbete syftar till att förenkla sökandet efter brytpunkten mellan närmsta möjliga skäravstånd i förhållande till minsta möjliga negativa konsekvenser, såsom sprickbildning mm. Sebastians design av ett nytt koncept för sensorstyrd höjdreglering kommer således att bidra till högre effektivitet och bättre skärresultat.
Philipp Vögelin


Philipp genomför sin industripraktik och sitt examensarbete på Waterjet Sweden AB med placering hos oss på SWL. Målet med arbetet är att utveckla en testmiljö för vattenskärningskomponenter, såsom ventiler,munstycken och trycksensorer. Testmiljön kommer att bestå av en flyttbar bänk med utrustning. Vid testbänken kommer provskärningar kunna genomföras med ren vattenstråle såväl som abbrasiv. Resultatet av Philipps arbete kommer att underlätta de analyser som krävs för att förbättra komponenter och även för att skapa nya komponenter.