OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Högtryck i labbet

Bild till nyheten Högtryck i labbet. 2009-10-02 SWL har som uppgift att ligga i framkant när det gäller tillgänglig teknik. En ny generation högtryckspumpar finns på marknaden som ökar trycket från 4000 bar till 6200 bar, och nu finns en sådan installerad och färdig att använda hos oss på SWL.

Pumpen kommer ifrån KMT Waterjet och heter STREAMLINE™ PRO. Thomas Fransson, försäljningschef för KMT i Skandinavien är glad åt att senaste pumptekniken nu finns i forskningsmiljö hos SWL. Han poängterar att 6000 bar är framtiden inom vattenskärteknik, och menar att det är den kommande standarden.

Johan Wall, forskare vid SWL är nöjd med den nya investeringen och menar att möjligheterna att utföra tester utökas avsevärt. Uppdrag som tidigare inte varit genomförbara med 4000 bar planeras framöver.

Vi anser också att det är viktigt att våra studenter utbildas på den senaste tekniken och därmed bidrar vi på ett bra sätt till utvecklingen inom branschen.


Thomas Fransson, KMT Waterjet.
Thomas Fransson (KMT Waterjet) vid SWLs nya högtryckspump.