OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Banverket & LTU provskär

Bild till nyheten Banverket & LTU provskär. 2009-08-28 Luleå Tekniska Universitet är initiativtagare till provskärningar i samarbete med Banverket. Under ett par dagar har de tillsammans med Stans & Press i Kallinge genomfört provskärningar i en tågväxel.

Inom projektet utvecklas en metod för att med hjälp av ultraljud hitta defekter i järnvägsväxlar för att kunna undvika haverier. Efter att defekter hittats med ultraljud, vill man dela materialet för att se att det verkligen fanns en defekt där. Diskussioner har förts angående lämplig bearbetningsmetod och testerna visar att vattenskärning är det som fungerar allra bäst. För att få effektivitet i arbetet användes en maskin med flera munstycken.

I samband med provskärningar på Stans & Press hade de även möjlighet att besöka SWL. Anders Jönsson presenterade labbets verksamhet, och våra gäster fick en god inblick i det nära samarbetet som sker mellan industri och akademi här i Ronneby.

Banverket, LTU och SWA på plats på Stans & Press i Kallinge.