OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

SWA, Säkerhet & utbildning

Bild till nyheten SWA, Säkerhet & utbildning. 2009-08-27 Delar av styrelsen i Scandinavian Waterjet Association har träffats här i Ronneby under två dagar. Det var arbetsgruppen för säkerhet och utbildning som valde att träffas hos SWL. Dessa två frågor är mycket viktiga för vattenskärindustrin och dess intressenter och har hög prioritet hos branschföreningen.

Diskussioner fördes om att erbjuda ett utbildningsmaterial inom vattenskärning på universitetsnivå. SWA tillsammans med vattenskärlabbet kommer att arbeta vidare med detta och ser det som en stor chans att öka kunskapen kring vattenskärning och på så vis stärka industrin och dess framtida utveckling.

Man diskuterade även säkerhetsfrågor ur arbetsgivarperspektiv. Arbetsmiljöverket har ett stort regelverk som avser dessa frågor, dock är det ibland otydligt vad som gäller för vattenskärare specifikt. En arbetsgrupp inom SWA tittar närmare på regelverket, och sammanställer vilka regler som är aktuell för vattenskärare. Detta kommer i förlängningen att förenkla säkerhetsarbetet för medlemsföretagen.

SWAs arbetsgrupp för utbildning och säkerhet.