OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Factory as a product

Bild till nyheten Factory as a product. 2009-06-08 Andreas Lindau är student vid tekniska högskolan i Zürich, ETHZ, och besöker oss på SWL under ett par månaders tid för att göra sitt examensarbete. Andreas kommer i sitt arbete att vaska fram det bästa ur dåtida produktionsprocesser i tillverkningsindustrin och kombinera dem med den nya tidens krav på individualisering av produkter.

Andreas Lindau från tekniska högskolan i Zürich.Vi lever i en tid där det är konkurrenskraftigt att effektivt kunna anpassa produkter efter individuella krav och önskemål. Livslängden i produktion för en enstaka produkt har även minskat avsevärt. Detta gör att det ställs nya krav på industriell tillverkning. En flexiblare produktionsprocess är nödvändig, allra helst i kombination med redan väl etablerade produktionsflöden. Det bästa från förr kombineras med det mest gynsamma för framtiden.

Till sin hjälp har Andreas Water Jet Sweden AB, där han får studera informationsflödet kring produktutvecklingen och produktionsplaneringen. Examensarbetet syftar till att hitta modeller och koncept som hjälper företagen att möta den nya tidens krav på flexibilitet och samtidigt behålla effektiviteten som många års erfarenhet av produktion har skapat.

Länk till http://www.inspire.ethz.ch/