OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Styrelseledamot i SWA

Bild till nyheten Styrelseledamot i SWA. 2009-05-15 Scandinavian Waterjet Association är en skandinavisk branschorganisation för vattenskärare. Föreningens uppdrag är främja användningen av vattenskärteknik i hela skandinavien.

Anders Jönsson, föreståndare på vattenskärlabbet, tackade ja när han fick erbjudandet om att bli styrelseledamot i SWA. Branschföreningens målsättning stämmer väldigt väl överrens med vattenskärlabbets syfte. Gemensamma initiativ ger oss stora möjligheter att stärka branschen.

Från och med årstämman som var i April, är Anders vald på två år i styrelsen.
Anders Jönsson vid vattenskärmaskinen.
Läs mer om SWA på www.swa.se.