OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Polera glas med vatten

Bild till nyheten Polera glas med vatten. 2009-03-03 Hur polerar vi glas med vattenskärutrustning?

Glasforskningsinstitutet i Växjö har tillsammans med SWL beviljats medel från Nutek gällande ett 3-årigt forskningssamarbete. Utöver Nutek stöds projektet även av Region Blekinge och Regionförbundet i Kalmar. Självklart har vi även med aktörer från vattenskärindustrin såväl som från glasindustrin.

Projektet utgår ifrån frågeställningen hur man polerar glas med hjälp av vattenskärutrustning. Inom glasindustrin används idag syrapolering som är farlig både för miljön och för de människor som arbetar med tekniken. Projektet kommer att omfatta tre år och vi på SWL har möjlighet att ha en doktorand ansluten till projektet.

På vårt första informationsmöte hade vi deltagare från vattenskärindustrin och glasindustrin, såväl som från regionförbunden. Målet med vårt första möte var att förankra projektidén och även låta våra intressenter berätta om vilka önskemål de har på resultaten i projektet. Men framförallt ville vi ge möjligheter för de olika parterna att dela med sig av sina erfarenheter till varandra.

Klicka här för att läsa mer om projektet på Glafos hemsida.

Bilder från seminariet.