OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Miljöarbete med SWA

Bild till nyheten Miljöarbete med SWA. 2009-01-19 Scandinavian Waterjet Associations har sen ett par år tillbaka drivit ett projekt som innebär att klassificera avfall för deponi, vid abrasiv skärning.

Tack vare resultaten i projektet blir det lättare för vattenskärare att hantera deponi både 
effektivare och mer miljövänligt. Rapporten har tidigare omfattat stål, rostfritt och aluminium, 
men kompletteras nu också med koppar och titan. SWL har anlitats för att genomföra testerna.

Läs mer om användarlicens för avfallsklassificeringen på SWA's hemsida www.swa.se

Klassificering av avfall, titan och koppar.