OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Effektivitet och hållbarhet

Bild till nyheten Effektivitet och hållbarhet. 2008-02-27 Swedish Waterjet Lab arrangerade den 27 februari ett seminarium med anledning av att projektet 'Effektiv och hållbar vattenskärning' avslutades. Projektet har drivits i BTHs regi, i samarbete med KK-stiftelsen, Water Jet Sweden, Fanuc GE CNC Nordic och Region Blekinge.

Sophie Hallstedt var först ut bland talarna och inledde seminariet med att prata om hållbarhet. Hon betonade vikten av gemensamma principer kring begreppet hållbarhet och presenterade även miljöfördelarna med vattenskärning generellt. Sophie knöt också an till projektets andra delar genom att beskriva de maskintekniska optimeringarnas positiva effekter ur miljösynpunkt.

Johan Fredin, doktorand vid BTH, beskrev sedan övergripande den virtuella maskinens förutsättningar och dess fördelar. Han nämnde vikten av att renodla simuleringsmodellerna eftersom komplexiteten ökar kostnaderna avsevärt. Genom att använda virtuella maskiner i prototyparbetet vid maskintillverkningen, finns möjlighet att göra enorma besparingar. ”Gör 10 000 virtuella maskiner för testning och bygg slutligen 1 fysisk maskin”, säger Johan och markerar därmed de oändliga möjligheterna till effektivare och mer kvalitativ produktutveckling.

Johan Wall, forskare och projektledare vid BTH, presenterade strategier för optimering av tillverkningsmaskiner. Johan visade de beräkningar och modeller som använts i projektet för att veta den exakta brytpunkten mellan förväntad produktionskvalitet och minsta möjliga tidsåtgång. Johan nämner synergieffekterna mellan mekanik och styrsystem som kan nyttjas då man tar hänsyn till båda områdena samtidigt och poängterar vinsterna med att kunna experimentera tidigt i produktionskedjan med hjälp av virtuella maskiner.

Anders Jönsson, föreståndare SWL, framhåller styrkan i att BTH rent organisatoriskt har placerat hållbarhet och maskinteknik nära varandra, det är en sällan förekommande situation. Ett organisatoriskt snilledrag skulle man kunna säga, med projektets resultat i åtanke.

I slutet av seminariet presenterade två forskare från tekniska högskolan, ETH i Zürich, state-of-the-art för användning av effektiva modeller som stöd vid utveckling av nya tillverkningsmaskiner. Deras forskning knyter väl an till och kompletterar väl de resultat som forskargruppen vid avdelningen för maskinteknik kommit fram till.

Vid den avslutande lunchen tog deltagarna tillfället i akt att utbyta erfarenheter. Ett levande nätverk tillsammans med ny kunskap och goda idéer, utvecklar inte bara oss som individer, det är också själva kärnan i branschens utveckling.

Sergio och Pascal Johan Fredin
Sergio Bossoni och Pasquale Maglie,
presenterade sin forskning från ETH Zürich
Johan Fredin demonstrerade också den virtuella maskinen 'Vilma' i pausen för de intresserade.