OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Exjobb

Matematik och karriärvägarInom ramen för SWL kan vi, i samarbete med våra industripartners, erbjuda dig en möjlighet att arbeta med en teknik på stark frammarsch.
Här finns möjligheter till examensarbete av vitt skilda slag. Det kan till exempel vara produktutvecklingsprojekt, olika typer av beräkningsprojekt eller experimentella studier av process alternativt maskin. Vi har här möjligheten att anpassa ett projekt efter dina intressen. Med arbetsplats i våra lokaler på Soft Center får du ta del av en dynamisk forskningsmiljö där du har ett starkt stöd av våra medarbetare och samarbetspartners.

Om du vill veta mer kontaktar du Anders Jönsson.